چنانچه قصد اطلاع از قیمت امروز گل زعفران را دارید، میتوانید لیست کامل قیمت روز گل زعفران را در سایت ما مشاهده کنید.

قیمت گل زعفران تربت حیدریه، قیمت گل زعفران قائنات و … با همدیگر متفاوت است چرا که کیفیت گل ها با همدیگر یکسان نیست.

هر چقدر گل زعفران درشتر و سر قلم آن ضخیم تر باشد؛ قیمت هر کیلو گل زعفران بیشتر خواهد بود. در سایت ما تمامی قیمت ها به روز رسانی شده و متناسب با نوسانات قیمت بازار خرید و فروش گل زعفران؛ قیمت روز گل زعفران ارائه می شود.

قیمت روز خرید و فروش گل زعفران 
ردیف تاریخ امروز قیمت هر کیلو گل زعفران 
23 98/08/21 56 تا 60 هزار تومان
22 98/08/20 55 تا 60 هزار تومان
21 98/08/19 54 تا 60 هزار تومان
20 98/08/18 56 تا 61 هزار تومان
19 98/08/17 50 تا 67 هزار تومان
18 98/08/16 40 تا 55 هزار تومان
17 98/08/15 55 تا 60 هزار تومان
16 98/08/14 48تا 60 هزار تومان
15 98/08/13 45 تا 60 هزار تومان
14 98/08/12 30 تا 40 هزار تومان
13 98/08/11 30 تا 45 هزار تومان
12 98/08/10 30 تا 45 هزار تومان
11 98/08/09  40 تا 50 هزار تومان
10 98/08/08  40 تا 50 هزار تومان
9 98/08/07  40 تا 55 هزار تومان
8 98/08/06  50 تا 65 هزار تومان
7 98/08/05  60 تا 70 هزار تومان
6 98/08/04  60 تا 75 هزار تومان
5 98/08/03  70 تا 80 هزار تومان
4 98/08/02 75 تا 80 هزار تومان
3 98/08/01 75 تا 85 هزار تومان
2 98/07/30  90 تا 95 هزار تومان
1 98/07/29  ۸۵ تا۹۰ هزار تومان