قیمت یک مثقال زعفران ممتاز

قیمت یک مثقال زعفران ممتاز

قیمت یک مثقال زعفران  ممتاز چند هزار تومان است؟ چرا قیمت یک مثقال زعفران ممتاز در جاهای مختلف، متفاوت است؟ یک مثقال زعفران معادل چند گرم زعفران است؟ قیمت یک مثقال زعفران ممتاز ۴۸۵۰۰ هزار تومان می باشد. البته این قیمت یک مثقال زعفران در بسته بندی پاکتی می باشد. اگر می‌خواهید زعفران را در […]

بیشتر بخوانید
قیمت انواع زعفران درجه یک صادراتی

قیمت انواع زعفران درجه یک صادراتی در سال ۹۹

قیمت انواع زعفران درجه یک صادراتی در سال ۹۸ به شرح زیر می باشد: قیمت یک کیلو زعفران سرگل صادراتی ۹۳۵۰ میلیون تومان قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی ۱۲۵۵۰ میلیون تومان قیمت هر کیلو زعفران پوشال درجه یک صادراتی ۸۷۵۰ میلیون تومان می باشد. همانطور که می دانید قیمت زعفران ثابت نیست. بنابراین برای […]

بیشتر بخوانید